WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
„Poświęcono i przekazano sztandar Strzelcom”
Copyright Jerzy Gajewski 2015 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
 
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com

Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
W dniu 12 września 2015 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Okręgu Południowo - Wschodniego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego podczas Pielgrzymki Służb Mundurowych Podkarpacia i Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin do Matki Bożej - Pani Rzeszowa w Sankturium OO. Bernardynów w Rzeszowie.

O godz. 18.00 w Ogrodach Bernardyńskich rozpoczeła się Suma Pontyfikalna pod przewodnictwem J.E.Ks.Bp o.Damiana Muskusa OFM.Obecni byli także Ks. Bp Edward Białogłowski oraz Ks. Bp Kazimierz Górny, Prowincjał o. Jarosław Kania OFM, Księża Infułaci oraz kapłani diecezjalni i zakonni, a także osoby konsekrowane i wielu wiernych czcicieli Pani Rzeszowa z Władzami Miasta, Starostwa i Województwa. W tym szczególnym dniu do Matki Bożej Rzeszowskiej pielgrzymowały także Służby Mundurowe i Rodziny. Nie zabrakło również przedstawicieli  Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego: Dowódców Jednostek Strzeleckich, kadry i strzelców z Małopolski, Podkarpacia i Lwowa.

Ponadto w uroczytsości wzięli udział rodzice chrzestni sztandaru: Dorota HOSTYŃSKA z Londynu - członek Zarządu Fundacji Armii Krajowej, wnuczka generała  Mieczysława Wałęgi, Dr Robert ZAPART z Krakowa - pełnomocnik Fundacji Armii Krajowej w Londynie oraz Naczelnik Karol  JAROS  - przedstawiciel Szefa Agencji Wywiadu Rzeczypospolitej Polskiej i pułkownik Witold GNIECKI - Zastępca Dyrektora Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.
Po homilii  J.E.Ks.Bp o.Damian Muskus OFM dokonał poświęcenia  sztandaru
Okręgu Południowo - Wschodniego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Nastepnie dr Robert Zapart w krótkim wystapieniu przybliżył sylwetkę gen. bryg. Mieczysława Wałęgi . Następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru. Fundatorem sztandaru jest Fundacja Armii Krajowej w Londynie.


Opis Sztandaru:
Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 65x65 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej.  Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego.
Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła strzeleckiego, Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płatu, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach umieszczone są herby miasta Lwowa, Krakowa i Rzeszowa. Jest to nawiązanie do historycznych Okręgów Związku Strzeleckiego sprzed I Wojny Światowej. Były to Okręgi: I Lwowski, II Krakowski, III Rzeszowski.
Na stronie odwrotnej, po środku wieńca umieszczony jest wizerunek Matki Bożej Rzeszowskiej oraz  napis: „Okręg Południow-Wschgodni im. gen. bryg. Mieczysława Wałęgi”. Gen. bryg. Mieczysław Wałęga jest patronem Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego.
Głowica sztandaru wieńczy orzeł z koroną. Na puszce głowicy od strony czołowej umieszczono napis: „STRZELEC”.

Wykaz gwoździ honorowych:
1. Dorota Hostyńska - wnuczka gen. bryg. Mieczysława Wałęgi,
2. Michał Hostyński - wnuk gen. bryg. Mieczysława Wałęgi
3. Fundacja Armii Krajowej w Londynie,
[<<--- Galerię zdjęc Maj]
Podziękowanie Pani Doroty Hostyńskiej - członka Zarządu Fundacji AK w Londynie, wnuczki gen. bryg. Mieczysława Wałęgi - przygotowane na uroczytsość poświęcenia szatnadaru Płd.-Wsch. Okręgu ZS „Strzelec” JP im. gen. bryg. Mieczysława Wałęgi w dniu 12 wzresnia 2015 r.
[Artykuł Nowiny 15.09.2015r.]
Biogram generała Mieczysława Wałęgi autorstwa dr. Roberta Zaparta.
[Artykuł 13.09.2015r.]