"Strzelecka Gromada w Warszawie".

 
 
 
 

 

Wczesnym rankiem w piątek, 28.10.2011 r. grupa ponad 50 strzelców Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW z Rzeszowa (X LO Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, XIV LO Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, IX LO Zespołu Szkół Ogólnokształcących), LO Sędziszowa Młp., Zespołu Szkół w Kolbuszowej, Gimnazjum w Wielopola Skrzyń. oraz Strzyżowa pod opieką kadry dowódczej wyruszyła autokarem prowadzonym przez znakomitych kierowców do Warszawy na wycieczkę szkoleniowo-turystyczną.

W stolicy przywitała ich piękna złoto jesienna pogoda. Po wyjściu z autokaru strzelcy udali przez Łazienki Królewskie pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, by złożyć hołd Obrońcom Ojczyzny. Następnie skierowali swe kroki do gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej. Tam obejrzeli salę obrad niższej izby parlamentu. Pani przewodnik opowiedziała im o zasadach funkcjonowania władzy ustawodawczej. Po tym przeszli do sali obrad komisji sejmowych.

Następnie podążyli Krakowskim Przedmieściem na warszawską starówką. Zwiedzili tę urokliwą część miasta. Idąc wspomniana ulicą zatrzymali się przed pałacem namiestnikowskim i obejrzeli siedzibę prezydenta państwa. Kolejny punkt wycieczki stanowiła wizyta przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Strzelcy obejrzeli zmianę warty honorowej przed pierwszym z wymienionych wyżej miejsc. Złożyli tam wiązankę kwiatów i oddali hołd bohaterom, którzy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie szczędzili ofiar najwyższych.

Podobnie postąpili przed pomnikiem Tego, który prawie sto lat temu wiódł do walki o wolną Polskę "młodych strzelców rój" składających na stos swój "życia los". Z Placu J. Piłsudskiego uczestnicy wycieczki przeszli do Katedry Polowej WP, gdzie modlili się podczas Mszy Św. I nabożeństwa różańcowego za duszę Księdza Biskupa Tadeusza Płoskiego razem z Mamą i rodziną kapłana, który zginą w katastrofie smoleńskiej. Zapalili znicze przy grobie zmarłego tragicznie duchownego i oddali mu cześć.

Potem wysłuchali historii katedry opowiedzianej barwnie przez diakona seminarium polowego Maksymiliana Jezierskiego, wywodzącego się z Rzeszowa. Ksiądz kleryk pokazał strzelcom kaplicę katyńską. Po wyjściu z katedry odbył się krótki apel przed pomnikiem Powstańców Warszawskich. Poprowadził go Szef Sztabu KG ZS "Strzelec" OSW mł. insp. ZS Marcin Waszczuk. Spod pomnika biorący udział w wycieczce pojechali na nocleg do Szkoły Podstawowej Nr 336 im. Jana Bytnara w dzielnicy Ursynów. Przed snem wysłuchali interesującej pogadanki Pana Andrzeja Zajączkowskiego, krewnego kpt. Bolesława Zajączkowskiego, o patriotyzmie. Warto nadmienić, że ten ostatni dowodził obroną Zadwórza k. Lwowa przed bolszewikami 17 sierpnia 1920 roku. Ofiarność obrońców w tym starciu historycy porównują do postawy Spartan strzegących Termopil przed Persami.

Po zakończeniu wizyty miłego Gościa młodzież strzelecka udała się na spoczynek. Nazajutrz po śniadaniu biorący udział w przedsięwzięciu pojechali do multimedialnego Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zwiedzenie tego szczególnego miejsca stanowiło dla nich niezwykle atrakcyjną lekcję historii. Wyprawa dla młodych ludzi była pełna wrażeń, przyczyniła się do kształtowania postawy patriotycznej . Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę historyczną o dziejach naszej Ojczyzny oraz mogli zobaczyć stolicę państwa - Warszawę.

Paweł Rejman

 

 

galeria       
 

JEDNOSTKA STRZELECKA 2021 Z.S. "STRZELEC" --- RZESZÓW